Kernsys

Kernsysteem voor inschrijven, uitschrijven en bekostiging

Onderwijsinstellingen zoeken naar manieren om "Leven Lang Ontwikkelen" en "Flexibilisering" vorm te geven. Referentieachitecturen bieden in het MBO (MORA, MOSA, MOKA) en HO (HORA, HOSA) waardevolle kaders en procesbeschrijvingen. Als we het Student Informatie Systeem (SIS) beschrijven dan wordt er vaak aan deze referentiearchitecturen gerefereerd. Maar wat is eigenlijk de scope van het SIS?

Op dit moment is DUO-communicatie slecht toegankelijk voor systemen buiten het SIS. Onderwijsinstellingen zijn onvoldoende flexibel om een "best-of-breed" architectuur te implementeren. Dit is beperkend niet alleen voor onderwijsinstellingen, maar ook voor innovatieve softwareleveranciers en juist nu hebben we innovatiekracht nodig voor de uitdagingen van de toekomst.

Wij geloven niet in een "all-in-one" SIS. Wij zijn van mening dat iedere onderwijsinstelling functionele modules moet kunnen kiezen die het best bij haar eigen procesvoering passen.

Tegen deze achtergrond heeft PortalPlus de Kernsys API engine ontwikkeld. De Kernsys API engine faciliteert een best-of-breed architectuur. Hierdoor kan de school voor ieder vraagstuk de beste oplossing kiezen. Wij vinden dat de onderwijs sector de regie moet krijgen over het kernsys en we zijn bereid om hierover met de sector afspraken te maken.

Klanten over PortalPlus

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden.