Aanmelden

Aantrekkelijk visitekaartje voor aspirant studenten

Een gebruikersvriendelijk aanmeldproces is een visitekaartje voor iedere onderwijsinstelling. Het is de basis voor een gestroomlijnde intake en een belangrijke voorwaarde voor een goed instroomproces voor nieuwe studenten.

De module omvat een goed configureerbaar, meertalig aanmeldformulier voor MBO, HBO, WO opleidingen, bedrijfsopleidingen, masters, VAVO en cursussen. De wizard is per aanmeldproduct flexibel in te richten en bevat een aantal (conditionele) stappen zoals opleiding(en) kiezen, persoonlijke gegevens, contactgegevens, gegevens ouder, vooropleidingen, specifieke vragen, gegevens werkgever, bijlagen en ondersteuning. Voor inburgering en educatie is een specifieke inrichting beschikbaar.

Er is een geautomatiseerde controle van de toelatingseisen mogelijk en er kan "informatieoverdracht" met de mentor of decaan van de latende school plaatsvinden.

Voor de communicatie met de (aspirant) student kan gebruik gemaakt worden van meerdere kanalen (email, SMS, Whatsapp) die elkaar in samenhang versterken.

Gebruikersvriendelijk visitekaartje

- Vormgeving in lijn met website
- Meerdere ingangen vanaf website mogelijk
- Meertaligheid
- Opleidingscontext meenemen van website

Flexibele inrichting voor

- MBO, VAVO, HBO opleidingen
- Bedrijfsopleidingen, cursussen
- Inburgering, Educatie
- Masters

Geavanceerde functionaliteiten

- Beroepsspecifieke vragen per opleiding
- Automatische signalering en check op toelaatbaarheid
- Aanmelden over meerdere schooljaren
- Dynamische stappen en velden

Informatieoverdracht

- Faciliteert informatieoverdracht in de keten VO-MBO-HBO
- Student geeft akkoord voor informatieoverdracht
- Decaan / mentor vult informatieoverdracht in
- Automatische opname in het dossier van de student

Procesondersteuning

- Rappellering van niet-afgemaakte aanmeldingen
- Geïntegreerd met Werving: automatische matching
- Historie van aanmeldingen en events in één scherm
- Eventlog: chronologisch overzicht van alle communicatie
- Automatische start van de intake- / toelatingsprocedure

Communicatie en koppelingen

- Student Informatie Systemen: Osiris, Eduarte, Magister
- Webservices API's
- Landelijke voorzieningen: CAMBO, Studielink, DUO, RIO
- Mail, SMS met uitgebreid placeholder mechanisme
- Whatsapp integratie

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2023. Alle rechten voorbehouden.