Kernregistratie

Kernregistratie

Uitgebreide gegevensset voor OOK/POK, bekostiging en BRON uitwisseling

De kernregistratie omvat een uitgebreide set van gegevens van de student,  verbintenissen, overeenkomsten, documenten, resultaten, keuzedelen en stamgegevens.

Kernregistratie is voorwaardelijk voor het maken, wijzigen en beëindigen van de verbintenis en het opstellen, printen en ondertekenen van de onderwijsovereenkomst (OOK) en de praktijkovereenkomst (POK).

Daarnaast is kernregistratie noodzakelijk voor de bekostiging en de uitwisseling met BRON. Er zijn tevens rapportages beschikbaar om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals aan- en afwezigheid.

Download onze folder voor meer informatie

Contact PortalPlus

  • Wilhelminaplein 1
  • 3072 DE Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2020. Alle rechten voorbehouden.