Kernsys

 • Kernregistratie
  Omvat alle kerngegevens die noodzakelijk zijn voor de BRON uitwisseling. De gegevens van studenten en inschrijvingen kunnen worden ingelezen, beheerd en verrijkt.
 • Verbintenis / OOK
  Regelt het maken, wijzigen en beëindigen van de verbintenis en het opstellen, printen of digitaal ondertekenen van de OOK / POK. Flexibel layout door templating en PDF generator.
 • Uitwisseling BRON
  De uitwisseling van gegevens met BRON voor de bekostiging en de doorlevering naar andere partijen. Uitgewisseld worden gegevens voor in- en uitschrijving, keuzedelen en resultaten.
Download onze folder voor meer informatie

Klanten over PortalPlus

Contact PortalPlus

 • Stationsplein 45
 • 3013 AK Rotterdam
 • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2023. Alle rechten voorbehouden.