Aanmelden

Aanmelden

Aantrekkelijk visitekaartje

Een gebruikersvriendelijk aanmeldproces is een visitekaartje voor iedere onderwijsinstelling. Het is de basis voor een gestroomlijnde intake en een belangrijke voorwaarde voor een goed instroomproces voor nieuwe studenten.

De module omvat een goed configureerbaar aanmeldformulier voor MBO, HBO, WO opleidingen, bedrijfsopleidingen, masters, VAVO en cursussen. De wizard is flexibel in te richten en bevat een aantal (conditionele) stappen zoals opleiding(en) kiezen, persoonlijke gegevens, contactgegevens, gegevens ouder, vooropleidingen, specifieke vragen, gegevens werkgever, bijlagen en ondersteuning.

Er is een geautomatiseerde controle van de toelatingseisen mogelijk en er kan “informatieoverdracht” met de mentor of decaan van de latende school plaatsvinden.

Download onze folder voor meer informatie

Gebruikersvriendelijk visitekaartje

- Vormgeving in lijn met website
- Meerdere ingangen vanaf website mogelijk
- Opleidingscontext meenemen van website

Flexibele inrichting voor

- MBO, HBO opleidingen
- Bedrijfsopleidingen, cursussen
- VAVO, masters

Geavanceerde functionaliteiten

- Beroepsspecifieke vragen per opleiding
- Geautomatiseerde check op toelaatbaarheid
- Aanmelden over meerdere schooljaren
- E-mail ontvangstbevestiging met pdf

Informatieoverdracht

- Student geeft akkoord
- VO school ontvangt verzoek
- Decaan / mentor vult informatieoverdracht in
- School ontvangt aanvullende informatie

Reminders en rappels

- Rappellering van niet-afgemaakte aanmeldingen
- Aanmeldhistorie: historie van aanmeldingen student
- Eventhistorie: historie wervende events student
- Eventlog: overzicht van alle mutaties en verzonden e-mails

Koppelingen

- SIS: Osiris, Eduarte, Magister
- Webservices API's
- Landelijke voorzieningen (CAMBO, VVA, Studielink, DUO, RIO)
- Communicatie: Mail, SMS, MS Teams, Whatsapp

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2023. Alle rechten voorbehouden.